Historien om HS

HS er oppkalt etter George Huntington, en amerikansk lege som beskrev sykdommen i 1872. Hans beskrivelse var basert på observasjoner av HS-berørte familier fra landsbyen East Hampton, Long Island, New York, USA, hvor Dr Huntington bodde og jobbet. HS var tidligere kjent som Huntingtons chorea, Saint Vitus’ dans eller Setesdalsrykkja.

Symptomer & sykdomsprogresjon

Diagnose & Behandling

Arv & hva er årsaken til HS?

HS i hverdagen

Dersom du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med din EHDN koordinator eller din lokale pasientforening.